Wednesday, November 7, 2007

Dismiss DMK Govt.: AIADMK moves to SC

Dismiss DMK Govt.: AIADMK moves to SC

Courtesy_
Dinamalar ePaper

Also reported in Dinamani as follows:

§ØL AWûN ¿dLd úLô¬ YZdÏ: ù_VX#Rô A±®l×

Wednesday November 7 2007 00:00 IST


ùNuû], SY. 6: ®ÓRûXl ×#Ls CVdL AW£Vp ©¬Üj RûXYo Uû\ÜdÏ CWeLp ùR¬®jRÕ úRNj ÕúWôL Ït\m. G]úY §ØL AWûN ¿dLd úLô¬ EfN ¿§Uu\j§p A§ØL YZdÏ ùRôPÚm Guß A§ØL ùTôÕf ùNVXô[o ù_VX#Rô á±]ôo.

CÕ ùRôPoTôL AYo ùY°«hP A±dûL:

"Ck§V AWNôp RûP ùNnVlThP CVdLUô] ®ÓRûXl ×#Ls AûUl©u AW£Vp ©¬Üj RûXYo RªrfùNpYu AiûU«p ùLôpXlThPRtÏ Ck§V AWNûUl× NhPlT¥ TR®l ©WUôQm GÓjÕdùLôiP ØRpYo LÚQô¨§ RªZL AW£u ùNn§j Õû\ êXUôL A§LôWéoYUôL, L®ûR Y¥®p A±dûL ùY°«hÓ CWeLp ùR¬®jÕ CÚkRôo.

CRtÏ G]Õ LÓûUVô] LiP]jûRj ùR¬®jÕ Uj§V AWÑ EP]¥VôL LÚQô¨§ RûXûU«Xô] §ØL AWûN LûXdL úYiÓm Guß Y#Ùßj§ CÚkúRu.

ARtÏ LÚQô¨§ R]dúL E¬jRô] Tô¦«p G]Õ EP#p Rªr WjRm KÓ¡\Õ. AR]ôpRôu CqYôß Gݧú]u Gu¡\ôo. CYo EP#p UhÓm Rôu Rªr WjRm KÓ¡\Rô? Rôu ùNnR úRN®úWôR ùNVÛdÏ RªZu Guß ùTVûW CÝlTRtÏ LÚQô¨§dÏ ùYhLm CpûXVô?

Gu EP#Ûm Rªr WjRmRôu: G]Õ EP#Ûm Rªr WjRmRôu KÓ¡\Õ.

B]ôp LÚQô¨§dÏ KÓ¡\ Uô§¬ úRNj ÕúWôL WjRm G]dÏ KP®pûX. £úXûPVôL T§p ùNôpYRu êXm LÚQô¨§ RuàûPV úRN ®úWôRf ùNVûX JÚ úTôÕm ¨VôVlTÓjR Ø¥VôÕ. WôËq Lôk§ûV ùLôu\ ®ÓRûXl ×#L°u CVdLjûR Y¬kÕ Lh¥dùLôiÓ BR¬d¡u\ LÚQô¨§«u CjRûLV ùNVûX Uu²dLúY Ø¥VôÕ.

LÚQô¨§ GkR AojRj§p CqYôß ùNôp¡\ôo GuTÕ ùR¬Ùm. Sôu ûUã¬p ©\kRûR ûYjÕ CqYôß ùNôp¡\ôo. Sôu ûUã¬p ©\kRôÛm Rªr ÏÓmTj§p Rôu ©\kúRu.

Rªr WjRm Rôu G]Õ EP#p KÓ¡\Õ. G]Õ RônùUô¯ RªrRôu. CXeûL«p ©\kRYoLû[ RªZoLs G] HtßdùLôsÞmúTôÕ Ck§Vô®p JÚ TϧVôL Es[ ûUã¬p ©\kRYûWÙm RªZo G] Htßd ùLôs[ úYiÓm.

CXeûLj RªZoLs ÁÕ G]dÏm A§ØLÜdÏm GlúTôÕm T¬Üm TôNØm EiÓ. CXeûLj RªZoLs AûU§ÙPu YôZ úYiÓm GuTúR G]Õ ®ÚlTm. B]ôp LÚQô¨§úVô, LPkR 2 BiÓ LôXUôL CXeûLj RªZoLs ùLôÓûULû[ AàT®jÕd ùLôi¥ÚkRúTôÕm TXo E«¬ZkR úTôÕm YÚjRm ùR¬®dL®pûX. ®ÓRûXl ×#Ls CVdLjûRf úNokR RªrfùNpYu Uû\®tÏ UhÓm RtúTôÕ CWeLp ùR¬®jÕ CÚd¡\ôo. G]dÏm LÚQô¨§dÏm Es[ ®j§VôNm Gu]ùYu\ôp Sôu CXeûLj RªZoLû[ BR¬d¡ú\u. LÚQô¨§ ®ÓRûXl ×#Lû[ BR¬d¡\ôo.

Bh£ T±úTôn®ÓúUô Gu\ TVj§p ClúTôÕ Rªr, Rªr EQoÜ Guß §ûN§ÚlT ØVp¡\ôo. ûYúLô CWeLp ùR¬®jÕ CÚd¡\ôúW Gu¡\ôo LÚQô¨§. ûYúLô Ck§V AWNûUl×f NhPlT¥ TR®l©WUôQm GÓjÕd ùLôs[®pûX. B]ôp AWNûUl×f NhPlT¥ TR®l©WUôQm GÓjÕd ùLôiP ØRpYo RûP ùNnVlThP CVdLjûRf úNokR JÚYÚdÏ CWeLp ùR¬®jÕ ×LrYÕ úRNj ÕúWôL Ït\UôÏm.

CkR ®`Vj§p Uj§V AWÑ LiÓ ùLôs[ôUp CÚlTRôp CÕ ùRôPoTôL EfN ¿§Uu\jûR A§ØL AÔÏYûRj R®W úYß Y¯«pûX.'

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:

http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


Also reported in THE NEW INDIAN EXPRESS as follows:

AIADMK planning to move SC against Karunanidhi

Wednesday November 7 2007 00:00 IST

PTI

CHENNAI: Maintaining that Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi could not continue in his post after "eulogising" outlawed LTTE's political wing leader P Tamilchelvan, AIADMK Chief Jayalalithaa on Tuesday said her party had no other option but to move the Supreme Court as the Centre had "not realised the seriousness of the issue."

"There can't be two different views that Karunanidhi's action of expressing condolence on behalf of the Tamil Nadu government is anti-constitutional and a treason. A person who openly supports a terrorist outfit, proscribed in the country, cannot continue in the post of Chief Minister," she said in a statement here.

On the DMK Chief's argument that MDMK Chief Vaiko, an ally of the AIADMK, had also condoled the death of the LTTE leader, Jayalalithaa said Vaiko had neither taken the oath of office, as per Indian Constitution, as Chief Minister nor was holding any official post.

As Karunanidhi was apprehensive that he might lose his government due to "anti-national" activities, he was attempting to divert the issue by invoking the name of "Tamil blood and Tamil spirit," she charged.

"Why did he not express condolence when his former cabinet colleague T Kiruttinan was murdered and when three employees of Tamil daily 'Dinakaran' were burnt alive in Madurai? Weren't they Tamils? Is LTTE leader Tamilchelvan alone a Tamil?" she asked.

"While I am raising the legal aspects of the issue, he is talking about Tamil spirit and blood. He is the one who supported forest brigand Veerappan who killed more than 200 Tamils," Jayalalithaa alleged.

Courtesy_
THE NEW INDIAN EXPRESS


Also reported in THE HINDU as follows:

Tamil blood is flowing in my veins also: Jayalalithaa

Chennai (PTI): Reacting sharply to Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi's remark that he condoled the death of LTTE leader S P Tamilchelvan in his capacity as a Tamil, AIADMK chief Jayalalithaa on Tuesday said she too had Tamil spirit and "Tamil blood is flowing in her veins" as well.

"I know what he meant when he made that remark. He has apparently referred to my birth in Mysore. Though I was born in Mysore, I was born in a Tamil family and Tamil blood is flowing in my veins."

"My mother tongue is Tamil. When we accept those born in Sri Lanka as Tamils, we should also accept those born in Mysore, which is a part of India, as Tamils," she said in a statement here.

Jayalalithaa said Karunanidhi could not justify his "anti-national" act by making metaphorical remarks. "He can't be condoned for supporting the killers of former prime minister Rajiv Gandhi," she said.

Launching a virulent attack on DMK MP and Karunanidhi's daughter Kanimozhi for criticising her on the issue, Jayalalithaa said certain "mushrooms that had sprouted up overnight" had questioned her Tamil spirit without knowing the fact that she had organised World Tamil Conference to glorfiy Tamil language.

Recalling a press interview she gave during her acting career in 1972 at Mysore where she had gone for the shooting of a Tamil film, she said, "When the reporter asked me whether am a Kannadiga, I replied that though I was born in Mysore, I am a Tamil. This raised the hackles of Kannada fanatics who stormed the film studio in large numbers with deadly weapons and demanded an apology from me."

Courtesy_
THE HINDU

http://www.hinduonnet.com/holnus/004200711070340.htm


Related stories in THE HINDU as follows:

Jayalalithaa to move court on condolence note issue

Special Correspondent

CHENNAI: AIADMK general secretary Jayalalithaa has said she will petition the Supreme Court questioning Chief Minister M.Karunanidhi’s act of issuing a condolence note for slain LTTE leader Thamilselvan.

There could be no doubt that the act of a leader of the State in condoling the death of a leader of an outfit banned by India was clearly anti-national, Ms. Jayalalithaa charged in a statement on Tuesday. Such a person could not be allowed to continue as Chief Minister, she added.

© Copyright 2000 - 2007 The Hindu

Courtesy_
THE HINDU

http://www.thehindu.com/2007/11/07/stories/2007110762090800.htm


Also reported in http://lrrp.wordpress.com as follows:

TN CM’s Tiger requiem reverberates

Nov 9th, 2007 by lrrp

Tamil Nadu chief minister Mr M Karunanidhi today came in for sharp attacks both from parties for and against the LTTE, with MDMK leader Mr Vaiko asking the DMK to snap ties with the Congress and BJP calling for the dismissal of the state government for his eulogy on slain Tiger leader SP Thamilchelvan.

Mr Vaiko, known for his strong LTTE leanings said the Congress-led UPA government at the Centre was “betraying Sri Lankan Tamils and abetting the island government’s genocidal war against Tamils by providing radars and weapons to Sinhalese government.”The Union government had not given permission to supply to essential commodities to the island Tamils affected by the war, he said. “Will the DMK snap relations with the Congress?” he asked.

Mr Vaiko is responding to appeals from Dravidar Kazhagam, parent body of the Dravidian movements to quit the AIADMK alliance, since its leader Ms Jayalalithaa acting against the interests of Sri Lankan Tamils. DMK’s party organ `Murasoli’ had also come out articles today asking Mr Vaiko to quit the AIADMK alliance.

State BJP general secretary Mr H Raja told reporters here that Mr Karunanidhi’s poem only showed his sympathy for the outlawed organisation. The DMK leader had only sympathy for LTTE, not for the island Tamils, he charged.

Meanwhile, a public meeting has been arranged today to pay tribute to the martyrs killed by the Sinhalese government”. President of Dravidar Kazhagam Mr K Veeramani and general secretary of Viduthalai Chiruthaigal, Mr Thol Thirumavalavan, who are close to the DMK will address the meeting.

Though, speeches hailing the LTTE are expected in the meeting, Mr Karunanidhi, whose DMK has its ideological moorings in Tamil nationalism is unlikely to prevent it.

In New Delhi, the Congress expressed its opposition to any such bids, asserting that the LTTE was a “terrorist organisation banned in India that was involved in the assassination of Rajiv Gandhi”.

“We will not support eulogising of terrorism in any form, we will not forget the action perpetrated by the LTTE to assassinate Rajiv Gandhi and we will continue to ask for punishment for such perpetrators,” the AICC spokesperson Mrs Jayanti Natarajan said here.

Treading cautiously on the issue under its coalition compulsions, Mrs Natarajan ~ who was asked a volley of questions over Mr Karunanidhi’s expression of grief in the form of an emotional poem for Thamilselvan killed in an air attack by Sri Lankan forces last week ~ said, “It was Mr Karunanidhi’s personal views, we don’t subscribe to it.”. “There is no meeting point here,” she said when asked what did she make of the DMK chief’s mourning whose party is part of the Congress-led UPA.

To questions whether the Tamil Nadu chief minister Mr Karunanidhi despite holding a constitutional post could praise anyone from such a banned terror organisation or if Congress would disapprove of it and deplore him, the Congress spokesperson refused to make any further comments.

On whether the Congress, which once accusing the DMK of being allegedly hand-in-glove with the LTTE had pulled down the then United Front government in the nineties, has now changed its stand to suit the current coalition era compulsions, Mrs Natarajan parried the question, saying our stand had then been amply explained after the Jain Commission’s report.

While echoing Mrs Natarajan’s remarks, the AICC media department chairman Mr Veerappa Moily also said, “UPA partners may have divergent views, ultimately what matters is the emergence of a consensus view,” adding the Congress and the UPA shared the views about the need for banning terror outfits.

Ridiculing the Congress for turning a “blind eye” to Mr Karunanidhi’s “dangerous” bid to mourn Thamilselvan’s death, the BJP said it only reflected the ruling party’s “lust” for power and its president Mrs Sonia Gandhi’s “helplessness” and was a matter of “grave concern”.

The BJP spokesman Mr Rajiv Pratap Rudy alleged that the Congress in its attempt to cling to power is even willing to ignore the tributes being paid to those members of a “dreaded extremist group” who were directly responsible for the assassination of its leader Rajiv Gandhi.

Courtesy_
http://lrrp.wordpress.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compiled by

Disclaimer


Collection of important and burning Topics, News from all Dailies, Fortnight Magazines, etc., in order to highlight its importance to the viewers and also to keep it as ready reckoner by them so as to access it quickly from the concerned Sources which we quote them at the bottom of each Posts so as to extend our gratitude towards the Author of that Posts in their releases.Followers

Search our Blog here

Google
 


News Feed from Various DailiesTHE HINDU - News Update

Expressbuzz - Columnists

Expressbuzz - Tamil Nadu

தினமணி: மெய்யாலுமா...? அரசியல் கிசுகிசு

Dinamani - Headlines

Dinamani - Politics

Dinamani - Tamil Nadu

Dinamani - Pondicherry

Dinamani - Cuddalore

Labels

Pondicherry (134) Tamil Nadu (130) ARTICLE (103) Editorial (91) aiadmk (62) jayalalithaa (59) dinamani (55) dmk (53) Karunanidhi (33) india (30) Ariankuppam (29) chief minister of tamil nadu (27) the hindu (27) railway (26) Congress (23) Dinamalar (22) Supreme Court (22) THE HINDU (22) southeren railway (22) Nuclear (21) chennai (21) US (20) wikipedia (20) Rain (19) frontline (19) PMK (18) Pratiba (18) President (18) karnataka (18) Education (17) Train (17) Elections (16) sri lanka (16) 2013 (15) 2012 (14) Madras High Court (14) 123 Agreement (13) Road (13) bangalore (13) election commission (13) nuke deal (13) Advocates (12) BEHS (12) Bridge (12) Facebook (12) Google (12) NPT (12) Politics (12) Youtube (12) 2010 (11) Interview (11) Legislative Assembly (11) Traffic (11) Video (11) abdul kalam (11) Accidents (10) Parliament (10) Private Schools (10) Tamil Eelam (10) police (10) BJP (9) Cuddalore District (9) Death (9) Environment (9) 2014 (8) BG Conversion (8) Ban (8) Website (8) water (8) water resources (8) Communist Parties (7) Examination (7) Flight (7) Government (7) Mayiladudurai (7) Pakistan (7) River (7) Schools (7) The New Indian Express (7) UNO (7) USA (7) Villupuram (7) ground water (7) prime minister (7) Andhra Pradesh (6) Beach (6) Car (6) Cauvery (6) Children (6) Coimbatore (6) Court (6) Cricket (6) Jaya TV (6) Lok Sabha (6) Mobile Phones (6) Strike (6) cellphones (6) 10th Exam (5) Dinakaran (5) High Court (5) MGR (5) Municipality (5) One Year Performance (5) Online (5) Petrol (5) Plastic (5) Political Party (5) Progress Card (5) RBI (5) Sethusamudram (5) Sports (5) Sun TV (5) banks (5) lawyers (5) madras (5) russia (5) temple (5) CEC (4) Corporation (4) Credit Card (4) DMDK (4) Foods (4) Health (4) International (4) MDMK (4) MLAs (4) Makkal TV (4) Mumbai (4) Nuclear standoff (4) PIB (4) Prices (4) SSLC (4) Sethu (4) Surgery (4) TIPS (4) TV (4) Tamil (4) Time Table (4) Vaiko (4) World Water Day (4) chief minister (4) computer (4) kerala (4) 2011 (3) 3rd World War (3) Actor (3) Adulterated items (3) Agriculture (3) Airport (3) Anti-Corruption (3) BSNL (3) Bandh (3) Bragadeeswara Temple (3) Britain (3) Cabinet Minister (3) Civil Supplies Department (3) Constitution (3) Cr.P.C. (3) Daily Thanthi (3) Dasara festival (3) EVMs (3) Garbage (3) Gazette (3) Helmets (3) Hospital (3) I-Day (3) IPC (3) IT (3) Ice (3) Kalaignar TV (3) Kollidam (3) MPs (3) Marina Beach (3) Medical (3) Microsoft (3) Mini Flight (3) Mysore (3) Panruti (3) Photos (3) Politicians (3) Pollution (3) Pranab Mukherjee (3) Public Exam (3) RTI Act (3) Raj TV (3) Rajiv Gandhi (3) Schoolboy (3) Smoking (3) Sonia Gandhi (3) South Africa (3) Speaker (3) Tanjore (3) Teacher (3) Telangana (3) Telephone (3) UNPA (3) Vijayakant (3) Yahoo (3) cbi (3) delhi (3) gujarat (3) mssrf (3) newspaper (3) planet (3) salem division (3) times of india (3) 1000 Rupee Note (2) 12th Exam (2) ATM (2) Aadhar Card (2) Advertisements (2) AirTel (2) Assembly Meeting (2) BESCOM (2) Birth Certificate (2) Botanical Garden (2) Boycott (2) Bus Stand (2) CCTVs (2) CJI (2) CPI (2) CPM (2) Cadres (2) Cancer (2) Christians (2) Church (2) Cigarettes (2) Compensation (2) Complaint (2) Cyclone (2) DTH (2) Daily Telegraph (2) Dams (2) Death Anniversary (2) Debates (2) Debit Card (2) Driving (2) ECR (2) Earth (2) Electricity (2) Eye (2) Fire (2) Floods (2) Fonseka (2) Foreign Nations (2) Foreigners (2) Four Track Road (2) Full Moon (2) Genocide (2) Global Warming (2) Govt. Staffs (2) Green (2) Guru (2) Heart (2) Heritage buildings (2) Highways (2) Hogenakkal (2) Home Minister (2) Home Ministry (2) Hyderabad (2) ICICI (2) IT Capital (2) Independence (2) Judges (2) Katchatheevu Island (2) Kerala High Court (2) Kiran Bedi (2) LORRY (2) LPG Gas Connection (2) Law College (2) Legislative Assembly Complex (2) Lieutenant Governor (2) London (2) Losses (2) M.K.Stalin (2) Maalaimalar (2) Mahe (2) Mahinda Rajapaksa (2) Medicine (2) Mega TV (2) Moon (2) Motor Vehicles (2) Municipal waste (2) Musharraf (2) NASA (2) NDTV (2) Nagapattinam (2) Narendra Modi (2) National Highways (2) Nepal (2) Notifications (2) Obama (2) Pamban (2) Parking Place (2) Passport (2) Pazha Nedumaaran (2) Phones (2) Portfolios (2) Pratibha Patil (2) Private TV Channels (2) RBI Governor (2) RTO (2) Railway Minister (2) Rajya Sabha (2) Ramanathapuram (2) Ramdoss (2) Rameswaram (2) Ration Card (2) Rename (2) Reservation (2) Rivers Inter-link (2) Rowdies (2) Royal Cable Vision (2) Rule of Law (2) S.K.Upadhyay (2) SAARC (2) Sachin (2) Salary (2) Satellite (2) School Van (2) Sea Level Rising (2) Search Engine (2) Somnath Chatterjee (2) Speech (2) Subramanian Swamy (2) Sumangali Cable Vision (2) T.R.Baalu (2) TRAI (2) Tamil Murasu (2) Tax issues (2) Tea (2) Telecom (2) Theft (2) Tibet (2) Tiruchi (2) Tiruchirapalli (2) Tirupur District (2) Tobacco (2) Tourism (2) Veeranam Lake (2) Vellore (2) Vellore Jail (2) Vice President (2) Vigilance (2) Voters' List (2) Woman (2) World Heritage (2) World Tour (2) bangaladesh (2) eTicket (2) iTicket (2) kizhur (2) madurai (2) minister (2) monuments (2) o.paneerselvam (2) security (2) states (2) technology (2) television (2) vkc (2) கச்சத்தீவு (2) 100 feet Road (1) 10th Schedule (1) 11-storey Building (1) 16th World Editors' Forum (1) 1996 (1) 2001 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (1) 60 Years (1) 62nd World Newspaper Congress (1) 75 years of history (1) A.P.Hithendran (1) AC Bus (1) AIIMS (1) Abbreviations (1) Act (1) Actor Vijay (1) Adichanallur (1) Advertisement (1) Advocate Durai (1) Aerobridge (1) Agitation (1) Agricultural Lands (1) Ahmedabad blasts (1) Alert (1) Alive (1) Ambassador (1) Anbumani Ramadoss (1) Animation (1) Anna (1) Announcement (1) Annual Day (1) Anti-conversion (1) Apollo Hospitals (1) Application Form (1) Applications (1) Archaeology (1) Army (1) Art.370 (1) Asif Ali Zardari (1) Assam (1) Assassin (1) Assassination (1) Attestation (1) Auditor (1) Aurobindo Ashram (1) Australia (1) BCCI (1) BPL (1) Baby (1) Badminton (1) Baggage missing (1) Bahour (1) Bankruptcy (1) Bar Council of India (1) Barricades (1) Battery (1) Beggers (1) Bhubaneswar Express (1) Bihar (1) Bike (1) Bill (1) Birth centenary (1) Black Film (1) Blogger News Network (1) Body (1) Book Fair (1) Booking Rules (1) Bribe (1) Bricks (1) British (1) Browser (1) Budget Session (1) Burnt (1) Buses (1) Business Line (1) Busisness (1) CAG (1) CEO (1) CMDA (1) CMRP (1) CMs Conference (1) CNN IBN (1) Calendar (1) Car Festival (1) Car goes up in flames (1) Cash Transaction Tax (1) Cataract (1) Cauvery Tribunal Award (1) Census (1) Chairman (1) Chalukyas (1) Change of Mobile (1) Charge Sheet (1) Chennai (South) Forum (1) Chennai Cricket Club (1) Chennai Metro Rail Project (1) Chidambaram (1) Chief Secretary (1) Child Pornography (1) China (1) Chinna Veerampattinam Beach (1) Chiranjeevi (1) Christmas (1) Chunnambar River (1) Cinema (1) Circular (1) Civil Judge (1) Civil Liability for Nuclear Damage Bill (1) Clash (1) Climate Change (1) Clonning (1) Closing (1) Cochin (1) Cock (1) Collector (1) Colleges (1) Colonial Rule (1) Comedian (1) Commune Panchayat (1) Companies (1) Compulsory military service (1) Consumer (1) Consumer goods (1) Contempt (1) Conversion (1) Convicts (1) Cooum (1) Copenhagen (1) Copenhagen Accord (1) Copyright (1) Courses (1) Daily Pioneer (1) Dayanidhi Maran (1) Defamation (1) Delhi High Court (1) Demise (1) Demolition (1) Derogatory remarks (1) Development Index for States (1) Devotional (1) Dhoti (1) Diamond Jubilee (1) Dina Thanthi (1) Dinamani Newspaper (1) Director (1) Diseases (1) Disney TV (1) Disqualification (1) Disrespect (1) Do's and Dont's (1) Doctors (1) Don Bosco School (1) Double Decker (1) Download (1) Dowry (1) Drainage (1) Dress Code (1) Drowned (1) Drunken (1) Dust bin (1) ECI (1) EU (1) EVKS Elangovan (1) Earth quake (1) Ebola virus disease (1) Egg (1) Egmore (1) Elocution Competition (1) Emergency (1) Employment (1) Engineer (1) English (1) Extension (1) FC (1) FDI (1) FII (1) FPR Waste (1) Fake Identiy Cards (1) Fakes (1) Family Name (1) Farm Lands (1) Fast Food Stalls (1) Fatal injury (1) Faulty Printing (1) Federal Police (1) Fees (1) Fellowship Award (1) Fever (1) Finance Minister (1) Finger Prints (1) First Name (1) Fishermen (1) Flower Show (1) Foreign Ministers (1) Former Minister (1) Fort (1) Fort St. George (1) Forum Mall (1) Free of Cost (1) French Diviner (1) Fuel (1) Funeral ceremony (1) GSLV (1) Galaxy (1) Ganesha Pandals (1) Gangaikondacholapuram (1) Garib Rath (1) Gazetted Officers (1) German Architects (1) Germany (1) Gingee Fort (1) Given Name (1) Gmail (1) Goa (1) Goods Train (1) Goondas Act (1) Goons (1) Gopalsamy (1) Governor (1) Greetings (1) Guardian Newspapers Limited (1) Guru Peyarchi Palan (1) Guruvalaya Sports Coaching Centre (1) Guwahati (1) HSRP Number Plates (1) HSc (1) Half-ticket (1) Hawkers (1) Helicopter (1) Hen (1) Hindus (1) Hindustan Times (1) Home Page (1) Hotel (1) Hotmail (1) Howrah Superfast Express (1) Humanism (1) Humanity (1) Hyderabad Twin Blasts (1) IAS (1) IATR (1) IBSA (1) ICC (1) ICC World Cup 2007 (1) ICJ (1) IMCHRC (1) IMDT Act (1) IRCTC (1) IRDAI (1) ISRO (1) IT Act (1) Identiy Cards (1) Images (1) Independence Day (1) India Guinness records (1) Indian Kanoon (1) Indian Rupee (1) Inflation (1) Insects (1) Insurance premium (1) Internet (1) Investment (1) Investors (1) Iran (1) Israel (1) JIPMER (1) Jammu & Kashmir (1) Jammu & Kashmir High Court (1) Jamsetji Tata National Virtual Academy (1) Japan (1) Job (1) Journey (1) Judicial Staffs (1) Judiciary (1) Jupiter (1) Justice Dalveer Bhandari (1) KAMBAR (1) Kachatheevu (1) Kachchathivu island (1) Kalaimagal Vizha (1) Kallanai (1) Kalrayan Hills (1) Kamal Nath (1) Kamarajar (1) Kamban Kalai Arangam (1) Kandasamy (1) Kapil Sibal (1) Karaikal-Nagoor (1) Kazhugumalai (1) Keerthiga (1) Kerla (1) Kids (1) Kingfisher (1) Kolar Gold Field (1) Kovaithambi (1) L.K.advani (1) LTTE (1) Lake (1) Lalu (1) Landline Phones (1) Levy (1) Licenses (1) Life Jackets (1) Lord Shiva (1) Lung disease (1) M-Sand (1) M.K.Alagiri (1) M.S.Gill (1) MCI (1) MET (1) MLC (1) MRP (1) MSO (1) MV Act (1) MYLAI (1) MYLAPORE (1) Madikrishnapuram (1) Madurai Bench (1) Madurai Corporation (1) Madurai Ramu (1) Mahabalipuram (1) Maharashtra (1) Mailam (1) Malaysian Airlines (1) Malladi Krishnarao (1) Mamata Banerjee (1) Manapet Govt. School (1) Mangalore (1) Mangalore Express (1) Manirathnam (1) Marriages (1) Mars (1) Matriculation (1) Matrimony (1) Mayor (1) Meets (1) Melodies Songs (1) Metro Train (1) Mettur Dam (1) Microsoft Office 2010 (1) Middle Name (1) Mississippi (1) Misuse of pro-women law (1) Modi (1) Monarchy (1) Monetary (1) Moot Court (1) Mosquitoes (1) Moulivakkam (1) Mukumbu (1) Mullaiperiyar Dam (1) Mullaperiyar Dam (1) Mumbai Dadar Chalukya Express (1) Murali (1) Murder case (1) Murugan (1) Muscle power (1) Muslims (1) Mysore Palace (1) N.Ram (1) NATO (1) NGO (1) NH (1) NHAI (1) NSK alias N.S.Krishnan (1) Nalini (1) Namathu MGR (1) Namma Ooru Seythi (1) Nanauk (1) Nandhi (1) Narayana Murthy (1) National Crime Records Bureau (1) National Security Act (1) Natural (1) Natwar Singh (1) Naxalites (1) Nehru Street (1) Nelson (1) New Delhi Superfast Express (1) New Year (1) Night Hours (1) Nostradamus (1) November 1 (1) Numbers (1) ODI (1) OPS (1) Ocean (1) Offers (1) Office Bearers (1) Old Prison (1) Old Songs (1) Olympics (1) Open Page (1) Organ Transplant Operation (1) Ottavio Quattrocchi (1) Oussudu Lake (1) Overbridge (1) P.B.Sreenivas (1) P.Chidambaram (1) PBS (1) PIN Number (1) PMC (1) PONTEX (1) PRTC (1) PSLV (1) PTI (1) Paintings (1) Palakkad (1) Palani (1) Pallineliyanur (1) Pamphlets (1) Parents (1) Patta (1) Pennayar River (1) People's President (1) Perarivalan (1) Philosopher (1) Phone tapping (1) Physical Map (1) Pillaiyarkuppam (1) Pillayarkuppam (1) Planning Commission (1) Playback singer (1) Poisonous (1) Pollution Under Control Certificate (1) Pondicherry Code (1) Ponlait Milk Society (1) Poongothai (1) Porur Lake (1) Post Office (1) Postal Savings (1) Poverty (1) Power Generation (1) Prakash Karat (1) Prison (1) Privacy (1) Private Clinic (1) Priyanka (1) Proclaimed Offender (1) Property Tax (1) Prosecution (1) Prospectus (1) Protest (1) Public Meetings (1) Public Servant (1) Puli Devan (1) Pumpkin (1) Punjab (1) Puthiya Thalaimurai TV (1) Puzzle (1) Questions (1) RJD (1) RTE Act (1) Radiation (1) Raghuram Rajan (1) Railway Bridge (1) Raja (1) Raja Kannappan (1) Rajasulochana (1) Ramarajan (1) Real Name (1) Recovery Agents (1) Reddiarpalayam (1) Rejoinder (1) Release (1) Religion (1) Remand (1) Renovation (1) Reply in Tamil (1) Republic Day (1) Reshuffle (1) Results (1) Retirement (1) Riots (1) River Sand (1) Robo Sand (1) Rs.10 Food (1) Rule 417-A (1) S.Ve.Sekar (1) SBI (1) SEBI (1) SEZs (1) SP (1) SRC (1) Sachar Commission (1) Salem Railway Division (1) Sand quarries (1) Sand quarry issue (1) Saneeswarar (1) Sarkaria Commission (1) Sathankulam (1) Saturn (1) Saudia Arabia (1) Save Tamil (1) Scandal (1) Schedule (1) Sea Route (1) Self-attestation (1) Sex (1) Sharad Pawar (1) Sharekhan (1) Shilma Railway (1) Shimoga District (1) Ship (1) Shopping Malls (1) Shuttlecock (1) Signal (1) Sikh Temple (1) Singer (1) Sivanthi Adityan (1) Skulls (1) Smart Card (1) Social Network (1) Software (1) Sonia (1) Sony (1) Sornavur Anaicut (1) Spectrum (1) SpiceJet (1) Sree Nivas Tower (1) Sri Krishna Report (1) Sri Rangam (1) Sriharikota (1) State Consumer Disputes Redressal Commission (1) Statue (1) Stlain (1) Sub Registrar (1) Subramania Bharati (1) Summer Vacation (1) Sun (1) Sun Halo (1) Superfast Train (1) Surname (1) Survey Department (1) Suspension (1) Swine flu (1) Symbol (1) T.Kritinan (1) TATA (1) TATA Sumo (1) TNEB (1) TNPSC (1) Taluk (1) Tamil Actor (1) Tariff hiked (1) Terrace House Gardening (1) Thane (1) Thanjavur (1) Thenkinnam (1) Thirukkural (1) Thirumurai (1) Thirunallar (1) Thothukudi (1) Time-Table (1) Tindivanam (1) Tirunallar (1) Tirupati Train (1) Titanium (1) Toll-free number (1) Tornado (1) Transfer Certificate (1) Transferred Ticket (1) Transport Department (1) Trees (1) Tuticorin (1) Twitter (1) Two Youths (1) Two-wheeler (1) UK (1) UNESCO (1) UPA (1) Uchimedu (1) Union Council of Ministers (1) Universe (1) University (1) Unlimited Night Calls (1) Unmanned Level Crossing (1) Unreserved Compartments (1) Uppalam (1) V.Narayanasamy (1) VCK (1) VETA (1) VIP (1) VOC (1) Vacuum Cleaner (1) Vaigai (1) Vamba Keerapalayam (1) Vedharanyam (1) Vehicles (1) Video-conferencing (1) Vidhana Soudha (1) Village (1) Villianur (1) Visa (1) Volley Ball Cup (1) WHO (1) WTC (1) WTO (1) War (1) Wedding (1) Whales (1) Women Police (1) Women's Right and Status (1) Women’s Reservation Bill (1) World Bank (1) World Records (1) World Tamil Conference (1) Yanam (1) Yesvantpur Garib Rath (1) argentina (1) atomic energy (1) azhagiri (1) bifurcation (1) bofors pay off case (1) buddhist (1) channels (1) child abuse (1) cyber crime (1) cyber security (1) e-Library (1) forensic laboratory (1) google sky (1) hyde act (1) i (1) india today (1) indira Gandhi (1) indus valley civilisation (1) information (1) ipod (1) jains (1) katnataka (1) koil (1) kudankulam (1) lectronic Voting Machines (1) mamalla (1) money lender (1) moscow (1) mumbai riot (1) rangasamy (1) salem (1) sculptor (1) telefilm (1) trucks (1) wordpress (1) அரியாங்குப்பம் (1) ஆதிச்சநல்லூர் (1) இதயக்கோவில் (1) எபோலா தீநுண்ம நோய் (1) கல்வராயன் மலைகள் (1) கல்வி சாதனையாளர் பட்டயம் (1) குடுவை ஆறு (1) சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நாடக சபா (1) சிவராந்தகம் (1) சுழல் காற்று (1) தமிழர் உணவகம் (1) நுரையீரல் நோய் (1) பயிர்களை பராமரிப்பது எப்படி? (1) புதுவை மெரினா பீச் (1) பொக்கிஷம் (1) மணிரத்னம் (1) மலட்டு நிலம் (1) ராஜசுலோசனா (1) வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் (1) வாஞ்சிநாதன் (1)